Českáškola
Amsterdam

Přijímáme žáky po celý školní rok

Přihlásit se

Českáškola
Amsterdam

Otevírámeonline přípravkupro 1. třídu
celý březen zdarma
březen - červen 2021

Neděle 10:00 - 11:00

Vítejte na našich stránkách

Jsme Česká škola v Amsterdamu, která zahájila činnost v září 2019.

Výuka probíhá jednou týdně v neděli od 10:00 - 13:40 v malých předškolních a školních skupinách. Děti je možné přihlásit po celý rok.

Výuka v české škole doplňuje školní docházku dětí v Nizozemsku o výuku českého jazyka a českých reálií. Děti se učí česky nejen psát a číst, ale také získávají znalosti o české historii a pocit sounáležitosti s českým národem a Českou republikou.

Kdo jsme?

Foto Ester

Ester je absolventkou Ostravské univerzity, oboru Učitelství historie a základů společenských věd pro střední školy. Učila na 1. stupni v zahraniční české škole Schola Bohemica v Düsseldorfu, kde pracovala s bilingvními dětmi. Zajímá se o zprostředkování české historie a kultury dětem žijícím v zahraničí.

Foto Natalie

Natálie získala magisterský titul absolvováním oboru Učitelství 1. stupně na Masarykově univerzitě v Brně. Po studiu učila na základní škole v Brně, kde také vedla kroužek hry na kytaru. Během své praxe se zaměřovala hlavně na rozvíjení čtenářské gramotnosti zábavnou formou.

Foto Monca

Monika absolvovala magisterské studium na Univerzitě Karlově v Praze obor učitelství výtvarné výchovy. Učila na základní a základní umělecké škole, vedla výtvarně edukační lekce v galeriích a muzeích v Praze a zahraničí. Ráda pro děti organizuje zážitkové lekce plné dobrodružství.

Kde probíhá výuka?

Utrechtsedwarsstraat 13-l
1017WB Amsterdam
Mapa
School illustration

Školní rok 2020-2021

Přípravka 1. třída

(5- 6 let)
 • příprava na psaní
 • rozvíjení řeči a slovní zásoby
 • první písmenka a tvary
 • básničky, pohádky a říkadla
 • interaktivní forma výuky
pouze online
80 € /čtvrtletí

předškoláci

(3-6 let)
 • jemná i hrubá motorika
 • slovní zásoba, první písmenka
 • básničky, pohádky a říkadla
 • české písničky
 • výtvarná činnost
560€ / pololetí

2. třída

(7- 9 let)
 • čtení a psaní jednoduchých vět
 • věta, slovo a slovní význam
 • rozšiřování slovní zásoby
 • české písničky
 • výtvarná činnost
560€ / pololetí

Výuka probíhá jednou týdně v neděli. Jedno výukové dopoledne trvá 4 vyučovací hodiny, přípravka se koná 1 hodinu online.

Během pololetí proběhne 14 výukových dní. V průběhu školních prázdnin se výuka nekoná.

Předpokladem pro zapsání dítěte do české školy je, že alespoň jeden z rodičů mluví s dítětem doma česky. V případě otevření 1. třídy v září 2021 je také nutné, aby dítě navštěvovalo nebo ve stejný čas začalo docházet do nizozemské nebo mezinárodní první třídy.

V případě nemožnosti prezenční výuky z důvodů vládních opatření je předškolní výuka zrušena a školní třídy jsou vyučovány online.

Přihlásit se

Mapa

O naší činnosti informují

Velvyslanectví České republiky v HaaguČeská škola bez hranic

Dále spolupracujeme

Cursusruimte / Workshopruimte in Amsterdam - Room2LearnLulu LightningSchola BohemicaBohemian MotionČeské centrum