Českáškola
Amsterdam

Přijímáme žáky po celý školní rok

Kontakt

Vítejte na našich stránkách

Jsme Česká škola v Amsterdamu, která zahájila činnost v září 2019.

Výuka probíhá jednou týdně v neděli v malé předškolní skupině. Děti je možné přihlásit po celý rok a také nejprve třeba jen na zkušební hodinu. Pro konkrétní termíny výuky a možnost zkušební hodiny nás můžete kontaktovat přes tlačítko "kontakt".

Kromě pravidelné výuky pořádáme také setkání rodičů a dětí například formou vánočního nebo velikonočního tvoření. O všech akcích a plánech vždy informujeme na našich sociálních sítích.

Kdo jsme?

Foto Ester

Ester je absolventkou Ostravské univerzity, oboru Učitelství historie a základů společenských věd pro střední školy. Učila na 1. stupni v zahraniční české škole Schola Bohemica v Düsseldorfu, kde pracovala s bilingvními dětmi. Zajímá se o zprostředkování české historie a kultury dětem žijícím v zahraničí.

Foto Natalie

Natálie získala magisterský titul absolvováním oboru Učitelství 1. stupně na Masarykově univerzitě v Brně. Po studiu učila na základní škole v Brně, kde také vedla kroužek hry na kytaru. Během své praxe se zaměřovala hlavně na rozvíjení čtenářské gramotnosti zábavnou formou.

Foto Monca

Monika absolvovala magisterské studium na Univerzitě Karlově v Praze obor učitelství výtvarné výchovy. Učila na základní a základní umělecké škole, vedla výtvarně edukační lekce v galeriích a muzeích v Praze a zahraničí. Ráda pro děti organizuje zážitkové lekce plné dobrodružství.

Foto Vendula

Vendula vystudovala obor Učitelství pro 1. Stupeň na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích. Absolvovala roční stáž v České škole v Madridu, kde získala zkušenosti s bilingvními dětmi. Ráda pro děti připravuje hodiny plné zábavných aktivit.

Kde probíhá výuka?

Utrechtsedwarsstraat 13-l
1017WB Amsterdam
Mapa
School illustration

Školní rok 2022-2023

předškoláci

(3-6 let)
  • tématické vyučování a vyrábění
  • jemná a hrubá motorika
  • česká slovní zásoba
  • hravá forma výuky

Výuka probíhá v neděli dvakrát až třikrát za měsíc dle rozpisu termínů. V průběhu školních prázdnin se výuka nekoná.

V případě nemožnosti prezenční výuky z důvodů vládních opatření je výuka zrušena a refundována.

Kontakt

Mapa

O naší činnosti informují

Velvyslanectví České republiky v HaaguČeská škola bez hranic

Dále spolupracujeme

Cursusruimte / Workshopruimte in Amsterdam - Room2LearnLulu LightningSchola BohemicaBohemian MotionČeské centrum